nog meer excursies

Nog meer voorbeelden van excursies

Door Middag-Humsterland:
Regio Middag-Humsterland wordt gekenmerkt door een open landschap, met weinig bebouwing. de meeste dorpen zijn op wierden ontstaan en hebben vrijwel allemaal een kerk op het hoogste punt van de wierde. 
Ezinge is daar een goed voorbeeld van. De romaanse kerk staat hoog boven de andere huizen in het dorp met een losse toren ernaast. Ezinge is bekend van de opgravingen van Professor van Giffen. In het dorp staat het Wierdenmuseum.  Het volgende bezoek is aan de kerk van Oldehove. Oldehove is niet op een wierde gebouwd maar op een kwelderrug. De kerk is groter dan vele in de omgeving. Bijzonder is de grafkelder met een marmeren sarcofaag. Dit is de laatste rustplaats van een weense gravin die getrouwd was met Ludolf Ripperda. Na Oldehove bezoeken we Niehove, dat ondanks zijn naam waarschijnlijk ouder is dan Oldehove. In de kerk valt vooral de kleur geel op, de banken en de herenbanken zijn in deze opvallende kleur geschilderd.Tot slot brengen we een bezoek aan het kerkje van Fransum. Fransum is een klein gehuchtje aan een doodlopende weg met een kerk en twee huizen. Het kerkje is sober gerestaureerd en vooral de idyllische plek spreekt tot de verbeelding.Langs kerken met gewelfschilderingen:
In de 13e eeuw waren waarschijnlijk alle kerken van binnen bepleisterd en in rood met witte strepen 
beschilderd alsof de muren in regelmatige baksteen waren opgetrokken. In de 16e eeuw zijn de muren en gewelven overgewit en zijn  figuratieve schilderingen aangebracht. Zo ook in de kerk van Garmerwolde de eerste kerk op deze tocht. Op de gewelven van de dwarsbeuken staat aan de zuidkant het Passieverhaal afgebeeld en aan de noordkant het leven van Maria. In de viering staan de vier evangelisten verbeeld en vele bloemmotieven. De Petrus en Pauluskerk in Loppersum is de volgende kerk die bezocht wordt, ook daar veel schilderingen waaronder afbeeldingen van het leven van Maria. Petrus met de sleutel en Paulus met een zwaard staan afgebeeld in het koor. Vervolgens brengen we een bezoek aan de kleine kerk van Eenum. Hier geen schilderingen van mensen, maar van bouwelementen: een zuil, een fronton.  Maar er zijn ook een paar wijdingskruizen te zien die van eerdere datum zijn. Tot slot nog een bezoek aan de kerk van Zeerijp. Deze kerk is een mooi voorbeeld van de 13e eeuwse muurbehandeling. De hele kerk is beschilderd in namaak-baksteen, muren en gewelven alles is rood met witte strepen, zo hebben de kerken er in de vroege middeleeuwen uitgezien.  

Over het Hogeland:
Het noordelijk deel van de provincie Groningen heet het Hogeland. Door aanslibbing is het land daar een paar centimeter hoger dan in de rest van de provincie. Beginpunt van deze tocht is de kerk van Middelstum. Een grote kerk en de enige gotische kerk in de provincie. De kerk heeft meerdere gewelfschilderingen en een zandstenen epitaaf: een gedenksteen. Na Middelstum bezoeken we de kerk van Huizinge, een romaanse kerk. Schip en koor zijn gescheiden door een koorhek. We vervolgen onze weg naar Westeremden. De Andreaskerk staat midden op de wierde. De oostgevel is een mooi voorbeeld van laat-romaanse bouw. Binnen zijn de meloengewelven beschilderd met bloemmotieven. Vervolgens gaat de tocht naar Stedum. In Stedum staat een grote laat-romaanse kruiskerk met binnen een opvallend marmeren grafmonument. Tot slot gaat de reis nog naar Westerwijtwerd waar ook een romaanse kerk staat. Bekend is deze kerk van de afbeelding van twee kampvechters. Maar ook de gewelven zijn prachtig gedecoreerd.

Voor alle tochten geldt dat er onderweg geschikte horecagelegenheden zijn voor koffie, thee of lunch.
Powered by webXpress